Darja BOC

Darja Boc, kvalificirana Yoga učiteljica ki yogo poučuje zadnjih 12 let.

Pred tem se je intenzivno tri leta usposabljala v Tara yoga centru v Ljubljani pod mentorstvom učiteljice iz Indije Swami Vishwashakti Saraswati za učitelja in terapevta yogijskih praks,kjer se je podrobno seznanila in izkusila vse veje yoge in podrobno predelala celotno filozofijo v okviru študijske prakse,ter s tem pridobila vsa pooblastila,ki so trenutno zahtevana v Sloveniji za učitelja yogijskih praks.

Darja je drugače osebna svetovalka po metodi Integralne Biorgonomije in Karmične diagnostike, Tradicionalne Indijske in Kitajske medicine.

Triletno šolanje za Bioenergoterapevta je opravila pod mentorstvom Marjana Ogorevca, Tadeja Pretnerja, Biljane Dušić in Milene -Plut Podvršič,kjer je pridobila znanja in veščine iz splošne medicine, Tradicionalne Indijske medicine,Tradicionalne Kitajske medicine in različnih komplementarnih metod in tehnik za iskanje in ugotavljanje vzrokov za nastanek najrazličnejših težav in situacij. 

Šolanje ji je odprlo vrata v svet predvsem dela na sebi in dela s klienti ki jim že dobro desetletje pomaga na njihovi poti spremembe načina življenja…Vse metode,tehnike in terapije ki jih opravlja s svojimi klienti je terapevtka izkusila tudi na sebi, vse svoje znanje pa uporabi in prilagodi vsakemu klientu posebej. V casu samozdravljenja in poučevanja je tako sestavila preko 1000 yogijskih programov in podrobno analizirala njihove učinke na telo in um…tako da ste v varnih rokah 🙂

Vse izpite in zahtevana znanja je uspešno opravila pred izpitno komisijo zdravstvenega osebja na Ministrstvu za zdravje (MZZS) kot tudi na Centru za poslovno usposabljanje (CPU),tako da je tudi tukaj pridobila vsa predpisana “dovolila”za opravljanje svetovanj. 

Med samim šolanjem je končala še krajša nekajmesečna usposabljanja za terapevta Manualne Bownove terapije pod mentorstvom Gospe Jelke Slapar ,Refleksoterapije pod mentorstvom Milene -Plut Podvršič in Tečaj Klasične in Športne masaže na Zavodu za poslovno usposabljanje.

Tudi za vse te tehnike je pridobila vsa potrebna dovolila in Nacionalne Polklicne kvalifikacije da jih lahko varno opravlja.